Help

De kennisbank is een collectie van antwoorden op vaak gestelde vragen (FAQ) en artikelen. U kunt de artikelen waarin u geïntereseerd bent in deze categorie of in de sub-categorieën lezen Windows 7, 8 telemetrie updates verwijderen

Antwoord:

Recentelijk worden er updates geïnstalleerd die, net als Windows 10, gebruikersgegevens verzamelt en doorstuurt naar Microsoft om haar service te verbeteren aan haar klanten. Niet iedereen is daarvan gediend en de updates zijn eenvoudig weer te verwijderen en vervolgens te verbergen zodat ze niet opnieuw worden geïnstalleerd:

Open met Notepad een leeg tekstbestand.

Kopieer de onderstaande code tekst erin en sla het bestand op als BlockWindows.bat

Op dit moment (september 2015) werkt dit goed, echter u doet dit wel op eigen verantwoordelijkheid.Als er nieuwe gegevens binnenkomen vervang ik de code hier.

---begin file, deze lijn niet toevoegen---

@echo off
openfiles.exe 1>nul 2>&1
if not %errorlevel% equ 0 (
Echo You are not administrator! Right Click file select run as admin
pause
EXIT 1
) else (

SETLOCAL

REM --- uninstall updates
echo uninstalling updates ...
echo Delete KB971033 (license validation)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:971033 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB2902907 (Microsoft Security Essentials)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2902907 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB2952664 (Get Windows 10 assistant)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2952664 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB2976978 (description not available)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2976978 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB2990214 (Get Windows 10 for Win7)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:2990214 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3012973 (Upgrade to Windows 10 Pro)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3012973 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3021917 (Update to Windows 7 SP1 for performance improvements)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3021917 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3022345 (telemetry)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3022345 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3035583 (GWX Update installs Get Windows 10 app in Windows 8.1 and Windows 7 SP1)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3035583 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3044374 (Get Windows 10 for Win8.1)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3044374 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3050265 (update for Windows Update on Win7)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3050265 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3065987 (update for Windows Update on Win7/Server 2008R2)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3065987 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3068708 (telemetry)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3068708 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3075249 (telemetry for Win7/8.1)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3075249 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3075853 (update for Windows Update on Win8.1/Server 2012R2)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3075853 /uninstall /quiet /norestart
echo - next
echo Delete KB3080149 (Telemetry)
start "title" /b /wait wusa.exe /kb:3080149 /uninstall /quiet /norestart
echo - done.
timeout 5

REM --- Hide updates
echo Hiding updates...
start "title" /b /wait cscript.exe "%~dp0HideWindowsUpdates.vbs" 971033 2902907 2952664 2976978 2990214 3012973 3021917 3022345 3035583 3044374 3050265 3065987 3068708 3075249 3075853 3080149
echo - done.

REM --- Block Routes
echo Blocking Routes...
route -p add 23.218.212.69 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route -p add 65.55.108.23 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route -p add 65.39.117.230 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route -p add 134.170.30.202 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route -p add 137.116.81.24 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route -p add 204.79.197.200 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
route -p add 23.218.212.69 MASK 255.255.255.255 0.0.0.0
echo - done

REM --- Disable tasks
echo Disabling tasks...
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\AitAgent" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\Microsoft Compatibility Appraiser" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Application Experience\ProgramDataUpdater" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Autochk\Proxy" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\Consolidator" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\KernelCeipTask" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Customer Experience Improvement Program\UsbCeip" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\DiskDiagnostic\Microsoft-Windows-DiskDiagnosticDataCollector" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Maintenance\WinSAT" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ActivateWindowsSearch" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ConfigureInternetTimeService" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\DispatchRecoveryTasks" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ehDRMInit" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\InstallPlayReady" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\mcupdate" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURActivate" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\OCURDiscovery" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscovery" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW1" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PBDADiscoveryW2" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrRecoveryTask" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\RegisterSearch" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\ReindexSearchRoot" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask" /DISABLE
schtasks /Change /TN "\Microsoft\Windows\Media Center\UpdateRecordPath" /DISABLE
echo - done

REM --- Kill services
echo Killing Diagtrack-service (if it still exists)...
sc stop Diagtrack
sc delete Diagtrack
echo - done

echo Stop remoteregistry-service (if it still exists)...
sc config remoteregistry start= disabled
sc stop remoteregistry

echo Done — Manually Reboot for changes to take effect
REM shutdown -r
pause
)

The "HideWindowsUpdates.vbs" file:

'// Inspired by Opmet and Colin Bowern: http://serverfault.com/a/341318
If Wscript.Arguments.Count < 1 Then
WScript.Echo "Syntax: HideWindowsUpdates.vbs [Hotfix Article ID]" & vbCRLF & _
" - Examples: HideWindowsUpdates.vbs 2990214" & vbCRLF & _
" - Examples: HideWindowsUpdates.vbs 3022345 3035583"
WScript.Quit 1
End If

Dim objArgs
Set objArgs = Wscript.Arguments
Dim updateSession, updateSearcher
Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session")
Set updateSearcher = updateSession.CreateUpdateSearcher()

Wscript.Stdout.Write "Searching for pending updates..."
Dim searchResult
Set searchResult = updateSearcher.Search("IsInstalled=0")

Dim update, kbArticleId, index, index2
WScript.Echo CStr(searchResult.Updates.Count) & " found."
For index = 0 To searchResult.Updates.Count - 1
Set update = searchResult.Updates.Item(index)
For index2 = 0 To update.KBArticleIDs.Count - 1
kbArticleId = update.KBArticleIDs(index2)

For Each hotfixId in objArgs
If kbArticleId = hotfixId Then
If update.IsHidden = False Then
WScript.Echo "Hiding update: " & update.Title
update.IsHidden = True
Else
WScript.Echo "Already hidden: " & update.Title
End If
End If
Next

Next
Next
'// EOF

 

--------deze scheidingslijn niet invoegen-------------------------

Open notepad in Windows, create a file " HideWindowsUpdates.vbs ", paste and save below the code also.

 

If Wscript.Arguments.Count < 1 Then
  WScript.Echo "Syntax: HideWindowsUpdates.vbs [Hotfix Article ID]" & vbCRLF & _
    " - Examples: HideWindowsUpdates.vbs 2990214" & vbCRLF & _
    " - Examples: HideWindowsUpdates.vbs 3022345 3035583"
  WScript.Quit 1
End If

Dim objArgs
Set objArgs = Wscript.Arguments
Dim updateSession, updateSearcher
Set updateSession = CreateObject("Microsoft.Update.Session")
Set updateSearcher = updateSession.CreateUpdateSearcher()

Wscript.Stdout.Write "Searching for pending updates..." 
Dim searchResult
Set searchResult = updateSearcher.Search("IsInstalled=0")

Dim update, kbArticleId, index, index2
WScript.Echo CStr(searchResult.Updates.Count) & " found."
For index = 0 To searchResult.Updates.Count - 1
  Set update = searchResult.Updates.Item(index)
  For index2 = 0 To update.KBArticleIDs.Count - 1
    kbArticleId = update.KBArticleIDs(index2)

    For Each hotfixId in objArgs
      If kbArticleId = hotfixId Then
        If update.IsHidden = False Then
          WScript.Echo "Hiding update: " & update.Title
          update.IsHidden = True
        Else
          WScript.Echo "Already hiddn: " & update.Title
        End If     
      End If
    Next

  Next
Next
'// EOF

 -------------------einde--------------------------

Notes:

 1. Use at your own risk
 2. Invoke the *.bat as "elevated"
 3. Remember to reboot Windows after the script has completed
 4. From time to time Microsoft releases a new revision of a particular update - it's then required to hide it again
 5. Feel free to revise or extend the list of suspicious updates

All thanks goes to Opmet user from superuser.com in creating these scripts =-)

 

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee

Artikel details

Artikel ID: 79

Categorie: Windows 8

Datum toegevoegd: 07-09-2015 21:10:03

Aantal bekeken: 4256

Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 3.3/5.0 (19)

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid